หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานตรวจโรคทั่วไป ถอนฟัน ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ให้แก่ชาวอำเภอทุ่งใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วันนี้ (22 ก.ค.63) ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชน ที่อยู่ห่างไกล  การคมนาคมไม่สะดวก โดยไม่คิดมูลค่าและไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ โดยมีการตรวจโรคทั่วไป ถอนฟัน ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ให้แก่ชาวอำเภอทุ่งใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  มีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอทุ่งใหญ่ คณะอาสาสมัคร พอ.สว.สายการแพทย์และสาธารณสุข และสายสนับสนุน พอ.สว.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ตำรวจตระเวนชายแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธี