นักเรียนโรงเรียนบ้านควน สพป.นศ.2 ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

*นักเรียนโรงเรียนบ้านควน สพป.นศ.2 ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

..**นายไกรศักดิ์ นักว่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า ช่วงนี้ประเทศไทยจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึงนำนักเรียน คณะครู ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณรอบๆ โรงเรียน บ้านและในชุมชน โดยให้เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้ เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย รวมทั้งนำนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ในชุมชน เพื่อให้ความรู้ชุมชนพร้อมชักชวนชุมชน ร่วมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายดังกล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้