สพป.นศ.2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต

สพป.นศ.2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต

..**เมื่อเร็วๆ นี้ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.อนุเดช  เดชารัตน์ นักเรียนโรงเรียนวัดเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนางสาวตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร, นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดและบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว ซึ่งมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 24,200 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)


..**นายประหยัด สุขขี กล่าวว่า สพป.นศ.2 เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรในสังกัดทุกคน และเมื่อมีเหตุการณ์ที่สามารถช่วยเหลือกันได้ ก็จะร่วมด้วยช่วยกันเพราะนี่คือคนในครอบครัว สพป.นศ.2  ขอขอบคุณผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ร่วมกันช่วยเหลือ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้