บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 5 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอภิชาติ เอ่งฉ้วน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสงเป็นประธาน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง, นายทรงชัย วงศ์วัชรดำรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีพร้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความสำนึก และการปฏิบัติดีชอบต่อบ้านเมือง ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุข สืบไป