สพป.นศ.2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนซึ่งมีสภาพครอบครัวยากลำบาก

สพป.นศ.2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนซึ่งมีสภาพครอบครัวยากลำบาก

เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2  (ผอ.สพป.นศ.2)  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายบุญรอด  สุกใส นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน ซึ่งมีสภาพครอบครัวยากลำบาก และน่าสงสาร โดยได้มอบเงินช่วยเหลือในนามบุคลากร สพป.นศ.2 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งมีนายมงคล ช่องลมกรด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งส้าน และคุณครูร่วมรับมอบในงานบำเพ็ญกุศลศพของนางจักรี สุกใส มารดาของนักเรียนซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ณ วัดทุ่งส้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช