สนามสอบครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป.นศ. 2 (สนามสอบที่ 4 จ.นศ.) พร้อมดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย
..**//4 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. นายสุรทิน   ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก. และภาค ข  ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกพลศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ซมายนุกูล) โดยสร้างความเข้าใจ คณะกรรมการ วางแผนและดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราช ชี้แจงขั้นตอนการบริหารดำเนินการจัดสอบตาม  ก.ค.ศ.กำหนด วิธีการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )      โดยดำเนินการจัดสอบรับผิดชอบการดำเนินการสอบ  ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565  มีผู้มีสิทธิ์สอบ เอกพลศึกษา  จำนวน 414 คน จำนวน 17 ห้องสอบ  ๆ ละ 25 คน จำนวน 16 ห้องสอบ และ 14 คน จำนวน 1 ห้องสอบ รวมทั้งมีห้องสอบสำรองอีกจำนวน 2 ห้องสอบ
..**//ทั้งนี้นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 เน้นย้ำ ในที่ประชุม ในการวางแผนการดำเนินการจัดสอบฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก   ในส่วนของผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามประกาศฯ  อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะห้ามผู้เข้าสอบนำสิ่งของอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประกาศฯ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และขอให้ทุกคนได้อ่านหนังสือใช้ความรู้ความสามารถของผู้มีสิทธิ์สอบและอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันภาค ก และภาค ข ได้  หากพบเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ให้แจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรามราช เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 075411670 ต่อ 113,114 หรือโทร.0936278247
ภาพข่าวโดย : ทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ข่าวโดย : จำเริญสุข ภู่ดอก ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.นศ.2