สพป.มุกดาหาร นิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ ๕ Q Model

สพป.มุกดาหาร นิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ ๕ Q Model เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

🕙 วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนยาง และ โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ สำหรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
และเป็นประธานเปิด “การประชุมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ ๕ Q Model” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ เพื่อมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายเศรษฐชาติ ชาวันดี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง และคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการดำเนินงานการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/cRx9wG7EfUojdsXG6