สพป.มุกดาหาร ประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.มุกดาหาร ประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

🕙 วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕” พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๙ เครือข่าย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมปรึกษาหารือ และรับรู้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการกำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/GDuWx7qmxuu8FP8L7