การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สพป.มุกดาหาร

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สพป.มุกดาหาร

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสนามสอบ จำนวน 14 สนาม ซึ่งในการจ่ายแบบทดสอบฯ ในวันนี้ ผู้มารับแบบทดสอบเป็นอันดับแรกคือ ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า นายธีรกร เชื้อคำจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาหลัก (การทดสอบฯ ระดับ ป.6 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2566 ผู้มารับแบบทดสอบฯ เป็นอันดับแรกคือ ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด นายเศรษฐชาติ ชาวันดี ผอ.โรงเรียนบ้านงิ้ว) โดย นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัด-จ่ายแบบทดสอบฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

จากนั้น นายชยา ภาคภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ในนามคณะทำงานดำเนินการสอบฯ O-NET ในครั้งนี้ ได้มีโอกาสเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่สนามสอบโรงเรียนมุกดาลัย ภายใต้การกำกับดูแลโดย นายชาติชาย ก่อคุณ ผอ.รร.มุกดาลัย พร้อมคณะ ได้ให้ความอนุเคราะห์ พาตรวจเยี่ยมและชี้แจงรายละเอียดในแต่ละห้องสอบด้วย

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ได้ออกตรวจเยี่ยมไปยังสนามสอบต่าง ๆ
👉 นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายคมกริช ไชยทองศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ “ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านตูมหวาน และสนามสอบโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์”
👉 นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์ ยาโน ศึกษานิเทศก์ “ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า และสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองยาง”
👉 นายมนตรี ลาดนาเลา รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษานิเทศก์ “ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านโนนยาง”

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1IPMnLEuaCQ9sjw2sc-Vgc4KP73vAIr-Z?usp=share_link
(นวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร)