สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🕘 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565” พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประเมินความสามารถฯ (RT) ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่านการเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อให้ครูผู้สอน มีข้อมูลความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของผู้เรียน สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล รวมถึงการนำข้อมูลผลการประเมินไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งจะดำเนินการประเมินฯ ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/3M6LupAcAyNQkDJWA