สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษา

🕘 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิด “การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566” พร้อมมอบนโยบายและให้ข้อสังเกตแก่คณะกรรมการฯ โดยมี นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ด้วย สพป.มุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน ( Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารพิจารณาต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ejKFwb38CUFGduVM8