สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2565

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2565

🕘 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565” พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผน และออกแบบสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ที่จะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 21 , 22 และ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพ : นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน ศึกษานิเทศก์
ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/AwUef8H5UCcbkoss6