สพป.มุกดาหาร จัดการสอบแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2566

สพป.มุกดาหาร จัดการสอบแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2566

🕗 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมาย นายคมกริช ไชยทองศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “ออกตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี 2566” พร้อมด้วย นางสาวอรพร คนสนิท ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้ มีห้องสอบทั้งหมดจำนวน 32 ห้องสอบ (ห้องสอบที่ 1-12 เป็นวิชาคณิตศาสตร์ และห้องสอบที่ 13 – 32 เป็นวิชาวิทยาศาสตร์) และจำกัดนักเรียนในแต่ละห้องไม่เกิน 35 คน

ทั้งนี้ นายประยูร บุญประสพ ผอ.รร.อนุบาลมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการในแต่ละฝ่าย และให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดสอบในครั้งนี้

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนในหน่วยงานทุกสังกัดได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ และต่อยอดดำเนินการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งในวันนี้ เป็นการสอบคัดเลือกรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกันทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพ : นางสาวอรพร คนสนิท ศึกษานิเทศก์
ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/17rvEHARhLbPJSHg8