รร.บ้านปลายราจัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายสัมพันธ์ชุมชนแข่งยิงลูกโทษฟุตบอลโกลหนู

..**//เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุชาติพงษ์  ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  พร้อมด้วยนางจำเริญสุข ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 ให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันยิงลูกโทษฟุตบอลโกลหนู ของกิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565  ว่าที่ร้อยตรีวิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์  ผอ.รร.บ้านปรายรา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและเพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่ภาคีเครือข่าย โดยมีตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม  ณ โรงเรียนบ้านปลายรา จังหวัดนครศรีธรรมราช