สพป.มุกดาหาร ร่วมรับชมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 4

สพป.มุกดาหาร ร่วมรับชมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 4

🕗 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (สพป.มุกดาหาร)

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดรายการ จากนั้น ช่วงที่ 1 ของรายการพบกับ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นำเสนอประเด็นการบริหารจัดการสถานศึกษา ว่าบริหารอย่างไรให้นักเรียนปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ และในช่วงที่ 2 ทีมวิทยากรได้มานำเสนอระดับความสำเร็จของการดำเนินการ “พาน้องกลับมาเรียน สพฐ.” ในด้านการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ต่อไป

ข่าว : ภัชราวดี ชาลี
ภาพ/เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1kHxWwtyRW7fjcalFEsiYGcGlFS-WoyvQ?usp=share_link