บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายมนูญ รักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนายสุชาติพงษ์ ทรงทอง นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงยิมเนเชียมเทศบาลเมืองทุ่งสงและสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นข้อ 3 นโยบายด้านคุณภาพ จุดเน้นที่ 6 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน