นร.สพป.นศ.2 คว้ารางวัลระบำมาตรฐานระดับประเทศ

นางสาวอัจฉรา ส้มเขียวหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า กฤษฏา แก้วคง ครูนาฏศิลป์โรงเรียนวัดควนสูงนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นักเรียนโรงเรียนวัดควนสูง สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง เป็นที่ยินดีและชื่นชมของสถานศึกษา นักเรียน ครูและชุมชน เป็นอย่างมาก