รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา รร.บ้านปลายเส

16 กุมภาพันธ์ 2567 นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางจำเริญสุข ภู่ดอก ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้รับรับมอบหมายจากนายมนุญ รักดี ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านปลายเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช นางศุภวรรณ นาควงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายเส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อหางบประมาณในการจัดทำสนามเด็กเล่น และปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนได้อย่างปลอดภัย และในการจัดกิจกรรมในครั้งเป็นไปตามนโยบายเรียนมีความสุขอีกด้วย