สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และผู้จัดการศึกษาบ้านเรียน (Home School) ครั้งที่ 1/2566

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และผู้จัดการศึกษาบ้านเรียน (Home School) ครั้งที่ 1/2566

สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมชี้แจงและมอบงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สพป.มุกดาหาร จัดการประชุมชี้แจงและมอบงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2566”

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2566”

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมการจัดทำประมาณการภัยคุกคามความมั่นคง ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ โดย กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมการจัดทำประมาณการภัยคุกคามความมั่นคง ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ โดย กอ.รมน.จังหวัดมุกดหาาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 2 3 24