ข่าวส่วนกลาง

ข่าวสำนัก

ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบที่1การประกวดเเอฟปิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ” OBEC HACKATHON 2019 “ 21 มีนาคม 2562
 • การดำเนินการร่วมกันตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 มีนาคม 2562
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 21 มีนาคม 2562
 • ทุนข้าราชการพลเรือนสามัญ 21 มีนาคม 2562
 • อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2562 21 มีนาคม 2562
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 15 มีนาคม 2562
 • ทุน Fulbright 2020 จำนวน 2 หลักสูตร 15 มีนาคม 2562
 • คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะทางด้านการอ่านอัลกุรอานกับการสมัครศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัล-อัชฮัร สาธารณรัฐอียิปต์ 15 มีนาคม 2562
 • ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 12 มีนาคม 2562
 • ทุนการศึกษาของสาธารณรัฐตุรกี 8 มีนาคม 2562

 • บทความ / สาระน่ารู้