ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนัก


ข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48 13 มิถุนายน 2562
 • ( เอกสารใบสมัครเพิ่มเติม ) ทุน YFU สำหรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563-2564 10 มิถุนายน 2562
 • เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทุกภัย วาตภัย และดินถล่ม 6 มิถุนายน 2562
 • ทุน YFU สำหรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563-2564 6 มิถุนายน 2562
 • แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ในฤดูฝน 30 พฤษภาคม 2562
 • ทุนรัฐบาลอินเดีย 30 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 28 พฤษภาคม 2562
 • เผยแพร่ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สพฐ.สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 22 พฤษภาคม 2562
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) สำหรับนักเรียนไทยประจำปีการศึกษา 2563 15 พฤษภาคม 2562
 • เชิญชวนส่งผลงานบทความวิจัย 15 พฤษภาคม 2562

 • บทความ / สาระน่ารู้