ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. 14 พฤศจิกายน 2562
 • โครงการจัดกิจกรรมธงไตรรงค์ ธำรงไทย ประจำปี 2562 8 พฤศจิกายน 2562
 • ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา +โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562+ 6 พฤศจิกายน 2562
 • โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ +การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 + 6 พฤศจิกายน 2562
 • การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ 1 พฤศจิกายน 2562
 • แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว 1 พฤศจิกายน 2562
 • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 พฤศจิกายน 2562
 • การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 31 ตุลาคม 2562
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY” 28 ตุลาคม 2562
 • โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562 25 ตุลาคม 2562

 • รอบรั้วโรงเรียน

  บทความ / สาระน่ารู้